De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carine Schamp

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Carine Schamp
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Carine Schamp

Cumuleo