De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carine Schamp

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Carine Schamp
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Carine Schamp
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Carine Schamp

Cumuleo