De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Aline Waterlot

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Aline Waterlot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Aline Waterlot

Cumuleo