De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Schiettekatte

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne Schiettekatte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne Schiettekatte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne Schiettekatte

Cumuleo