De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katharina Schryvers

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Katharina Schryvers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Katharina Schryvers

Cumuleo