De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Scourneau

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Vincent Scourneau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Vincent Scourneau

Cumuleo