De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Sequaris

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean Sequaris
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean Sequaris
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean Sequaris

Cumuleo