De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Corinne Servaty

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Corinne Servaty
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Corinne Servaty
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Corinne Servaty

Cumuleo