De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gert Severens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Gert Severens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Gert Severens

Cumuleo