De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédérique Seyler

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Frédérique Seyler
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Frédérique Seyler

Cumuleo