De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hediye Yigit

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Hediye Yigit
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Hediye Yigit

Cumuleo