De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Simoens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Peter Simoens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Peter Simoens

Cumuleo