De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Simon

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door André Simon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door André Simon

Cumuleo