De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Smet

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Kris Smet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Kris Smet

Cumuleo