De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vera Smets

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Vera Smets
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Vera Smets

Cumuleo