De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Soupart

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jacques Soupart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jacques Soupart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jacques Soupart

Cumuleo