De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Stiers

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door André Stiers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door André Stiers

Cumuleo