De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Stroobants

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Eric Stroobants
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Eric Stroobants
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Eric Stroobants

Cumuleo