De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Tack

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jurgen Tack
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jurgen Tack

Cumuleo