De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pol Wry

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Pol Wry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Pol Wry

Cumuleo