De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Temmerman

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Guy Temmerman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Guy Temmerman

Cumuleo