De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Tobback

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Bruno Tobback
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Bruno Tobback

Cumuleo