De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Salvatore Todaro

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Salvatore Todaro
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Salvatore Todaro
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Salvatore Todaro

Cumuleo