De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Salvatore Todaro

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Salvatore Todaro
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Salvatore Todaro

Cumuleo