De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Tollenaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Johan Tollenaere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Johan Tollenaere

Cumuleo