De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Delphine Troisfontaines

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Delphine Troisfontaines
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Delphine Troisfontaines

Cumuleo