De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Wijnakker

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Frank Wijnakker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Frank Wijnakker

Cumuleo