De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Urbain

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Urbain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Urbain

Cumuleo