De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Urbain

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Vincent Urbain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Vincent Urbain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Vincent Urbain

Cumuleo