De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Françoise Valesio

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne-Françoise Valesio
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne-Françoise Valesio

Cumuleo