De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julien Van Aperen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Julien Van Aperen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Julien Van Aperen

Cumuleo