De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Van Asch

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jan Van Asch
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jan Van Asch

Cumuleo