De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wendy Van Calster

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Wendy Van Calster
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Wendy Van Calster

Cumuleo