De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raf Willaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Raf Willaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Raf Willaert

Cumuleo