De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alfons Van Den Abbeele

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Alfons Van Den Abbeele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Alfons Van Den Abbeele

Cumuleo