De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Van den Berge

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Peter Van den Berge
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Peter Van den Berge

Cumuleo