De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christinne Van der Straeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Christinne Van der Straeten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Christinne Van der Straeten

Cumuleo