De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van Gyseghem

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc Van Gyseghem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc Van Gyseghem

Cumuleo