De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Van Lancker

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne Van Lancker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne Van Lancker
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne Van Lancker

Cumuleo