De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Vermeiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Maria Vermeiren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Maria Vermeiren

Cumuleo