De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Verjans

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Verjans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Verjans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Verjans

Cumuleo