De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Verhaegen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Ann Verhaegen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Ann Verhaegen

Cumuleo