De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lode Vereeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Lode Vereeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Lode Vereeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Lode Vereeck

Cumuleo