De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lieven Van Wichelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Lieven Van Wichelen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Lieven Van Wichelen

Cumuleo