De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Vanneste

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Vanneste
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Vanneste
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Vanneste

Cumuleo