De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Myriam Schauwers

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Myriam Schauwers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Myriam Schauwers

Cumuleo