De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles-Henri Russon

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Charles-Henri Russon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Charles-Henri Russon

Cumuleo