De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Quintelier

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Paul Quintelier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Paul Quintelier

Cumuleo