De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Poncelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Pascal Poncelet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Pascal Poncelet

Cumuleo