De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Phlippo

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Rita Phlippo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Rita Phlippo

Cumuleo