De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Père

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Françoise Père
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Françoise Père
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Françoise Père

Cumuleo