De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sylvie Osterrieth

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Sylvie Osterrieth
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Sylvie Osterrieth
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Sylvie Osterrieth

Cumuleo